یابد (پرهیزی گشتی،۱۳۸۶۶۲:) اعتماد در هر دوره ای از تاریخ کسب و کار، یکی از مفاهیم زیربنایی برای انجام معاملات و مبادلات بوده است. امروزه با قوت گرفتن مفاهیمی چون ارتباطات بلندمدت با شرکای تجاری، مشتریان و رقبا، جامعه اطلاعاتی و اقتصاد مبتنی بر خد مات، این مفهوم از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
ارائه تعریف دقیق از اعتماد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید