تعاملات اجتماعی میان انسانها دارد. تقریباً تمام جنبه های زندگی انسان مبتنی بر اعتماد است. اعتماد بدون شک، عنصری مهم در زندگی بشربوده، روابط معنا دار میان انسان ها به این مفهوم بستگی دارد.در حال حاضر محققان در عملیاتی کردن این مفهوم دچار مشکل هستند و در ارائه معنایی بنیادی از اعتماد، اختلاف نظر دارند. آنچه که مسلم است اعتماد، با

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید