زیرساخت های اعتباری به عنوان متغیر های زیرساختی مرتبط با اعتماد در تجارت الکترونیک توجه شده است.
۴ – ۱ – ۲ – وفاداری
وفاداری یک تعهد عمیق به خرید مجدد در آینده یا خرید اضافه تر یک محصول یا خدمت ترجیح داده،که به موجب ان برند تکراری و مشابه ،علی رغم اثرات محیطی و تلاشهای بازاریابی رقبا که پتانسیلی برای تغییر رفتارها به وجود

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید