اند(شانکر،۲۰۰۲۴۲:) دایل و همکاران نیز در هرم اعتماد در تجارت الکترونیک، به نحوه فروش به عنوان. یکی از عوامل هسته ای ایجاد اعتماد اشاره می کنند (دایل،۱۹۹۹۶۲:)
ماتئو و همکاران نیز خدمات پس از فروش را برای محصول، همچنین وجود خط مشی های مشخص برگشت دادن کالا های خریداری شده را در افزایش اعتماد مشتریان در تجارتالکترونیک دخیل می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید