از آن خریداری نمی کنند باز هم داده و اطلاعات به صورت اتوماتیک از فعالیتهای آنها جمع آوری شده که بعدها می تواند مورد سواستفاده قرار گیرد.
ج)رفتار ناشی از اعتماد
اعتماد منجر به اقدامات و رفتارهایی می شود که اغلب همراه با ریسک پذیری است .اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک می تواند منجر به دو نوع اقدام از سوی مشتری شود

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید