الکترونیک، مقبولیت گسترد ه ای یافته است به طوریکه در تحقیقات گوناگون، بی اعتمادی به عنوان یکی از موانع عمده عدم توسعه تجارت الکترونیک است.(جاروسکی،۲۰۰۱۲۳:)

زمانی که سازمان ها، کارکنان و مشتریان خود را در اولویت قرار می دهند، کارکنان ومشتریان به سازمان اعتماد کرده، وفادار شده و سودآوری افزایش و موفقیت آنها استمرارمی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید