وفاداری الکترونیک در بین مشتریان فروشگاههای الکترونیک بپردازد مشاهده نشده از این رو در تحقیق حاضر در تلاش برای یافتن الگویی مناسب از اعتماد و وفاداری نگرش هستیم
۴ – تعاریف و اصطلاحات
۴ – ۱ – اعتماد،وفاداری نگرش و نیت خرید در بازارهای الکترونیکی(B2C)
۴ – ۱ – ۱ – اعتماد
اعتماد قدمتی برابر تاریخ زندگی بشر و آغاز

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید