بعدی افسردگی تبدیل شوند (نقطه G).
اگر نظریه را به طور کلی در نظر بگیریم برخی پیش گویی های خیلی خاص را عرضه می کند که موارد زیر در میان آن ها بسیار روشن هستند:
۱- نظریه پیش بینی می کند که در اولین دوره افسردگی برخی مجموعه رویدادها را می توان شناسایی کرد که منجر به بهم زدن الگوهای رفتاری می شوند که در اثر آن تجربیات مثبت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید