دانلود پایان نامه

منبع).
خلق افسرده قابلیت فراخوانی تجارب منفی گذشته را افزایش می دهد. اگر تجارب منفی بیشتری در حافظه ذخیره شده باشد، در این صورت افراد افسرده شکستهای گذشته را بیشتر یادآوری خواهند نمود، در مورد خود منفی گرایانه فکر خواهند کرد و در مورد تغییر وضع خود دچار یاس و ناامیدی خواهند شد. این افکار منفی به خودی خود خاصیت افسرده کننده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید