توصیف شده را در بر می گیرد (نقطه F). مثلا فرد زمانی که افسرده می شود و انرژی خود را از دست می دهد و فعالیت هایی را که موجب رضایت خاطرش می گردند، متوقف می کند در نتیجه این چرخه توازن بین رویدادهای مثبت و منفی زندگی اش به هم می خورد. در تمامی این مراحل، عوامل آسیب پذیری فردی نقش خود را ایفا می کنند: احتمال دارد که برخی از افراد به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید