برده یا فرد را در مقابل آن محافظت می کند.( نریمانی، ۱۳۷۶).
زمانی که آسیب پذیری فردی با رویدادهای زندگی توام می شوند، مدل مذکور تاکید دارد که حتی یک گام برای تغییر افسردگی خودآگاهی را بالا می برد: فرد تمایل به تمرکز بر تجربه شخصی و خودپایی۵۳ و خود تحلیلی۵۴ دارد (نقطه D). بنابراین، شخصی که در معرض خطر افسردگی قرار دارد با توجه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید