کردن بیش از حد به خلق و رفتار، شکست های فردی و اثرات ناشی از تجربیات منفی موجب ملامت۵۵ و سایر نشانه های افسردگی می گردد. اگر این فرآیند متوقف نشود علائم مذکور منجر به یک مارپیچ نزولی می شود که در آن رشته کاملی از علائم افسردگی به ظهور می رسند (نقطه E)، و گسترش دوره افسردگی به نوبه خود تبدیل به یک عنصر باز خورد می شود که کل چرخه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید