روی در تصمیم است و یکی از خصایصی است که آرون یک در تفکر افراد افسرده یافته است. نظریه شناختی بک درباره افسردگی در تحول روش های درمانی موثر بوده و پژوهش های زیادی را موجب شده است (آزاد، ۱۳۷۴). در مطالعات آغازین، بک (۱۹۶۰) ابتدا روی محتوای خواب درمانجویان افسرده کار می کرد. هدف مطالعه وی ارزیابی دیدگاه روان تحلیلی بود که بر آن اساس

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید