شکل ۱-۶: الگوی تلفیقی (یکپارچه) سبب شناسی و تداوم بخش افسردگی
(برگرفته شده از لوینسون و همکاران، ۱۹۸۵).
به علاوه، تئوری مذکور امکان این که برخی از پیامدهای افسردگی منجر به عواقب درازمدت حتی پس از دوره مرحله کنونی افسردگی، شوند را باز نگه می دارند. این پیامدها می توانند به عوامل آسیب پذیری بیشتری جهت ایجاد مراحل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید