گذاشت. تئوری مذکور متغیرهای دقیقی را که نشانگر عوامل آسیب پذیری و یا ایمن سازی فرد نمی باشد، بیان نمی کند و انتظار می رود که آن ها را به مرور زمان در اثر تحقیق بیابیم و انتظار می رود که این عنصر نظری همان باشد که در فرآیند رشد علمی ایجاد می شود. با این حال برخی از عوامل شخصی آسیب پذیری به خوبی شناسایی شده اند که از جمله آن می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید