دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

قسمتی از متن پایان نامه :

– برنامه‌ریزی تجاری

فرآیند برنامه‌ریزی تجاری شرکت­ها را قادر می‌سازد که برنامه‌های فعالیت تجاری خود را با برنامه‌های مالی همراه کنند. امروزه تقریباً همه سازمان­ها از برنامه‌های متنوعی برخوردارند که هر کدام مسئولا‌ن و مشاوران خاص خود را دارند و هر کدام بخشی از زمان، انرژی مدیران و منابعی را که در اختیار آنان می باشد به خود اختصاص می‌دهند. مدیران برای تنظیم این برنامه‌ها در جهت رسیدن به هدف­های راهبردی خود با مشکل مواجه می شوند و این امر غالباً به دست نیافتن به نتایج برنامه‌ها می­انجامد اما هنگامی که مدیران مجموعه هدف­های بلندپروازانه خود را در مورد معیارهای کارنامه متوازن به عنوان مبنایی برای تخصیص منابع و تعیین اولویتها به کار می‌برند، می‌توانند اولویت­ها را تعیین و آنها را متناسب کنند تا به سوی هدف­های راهبردی درازمدت سوق داده شوند. ساختار سازمانی و روش­های برنامه‌ریزی راهبردی، تخصیص منابع و بودجه‌بندی در بیشتر شرکت­ها متفاوت می باشد. برای فرمول‌بندی برنامه‌های راهبردی، مدیران ارشد اجرایی هرساله چند روزی با مدیران برنامه‌ریزی و توسعه یا مشاورانی خارج از محیط شرکت جمع می شوند و یک برنامه راهبردی سه، پنج یا ده ساله برای شرکت تدوین می‌کنند. از طرف دیگر کارکنان امورمالی نیز یک فرآیند تخصیص منابع و بودجه ‌بندی جداگانه برای هدف­های مالی از قبیل درآمدها، هزینه‌ها، سود و سرمایه‌گذاری در سال آینده تعیین می‌کنند. بودجه‌ای که به این ترتیب تهیه می گردد، تقریباً فقط شامل اعداد مالی می باشد که معمولا‌ً ارتباط اندکی با هدف­های مقصود شده در برنامه راهبردی دارد. در اقدام، در طول سال و در نشستهای ماهانه و فصلی فقط بودجه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. زیرا بررسیهای دوره‌ای بر مقایسه نتایج واقعی و بودجه در مورد هر قلم متمرکز می گردد و مقایسه برنامه راهبردی با عملکرد واقعی در جلسات سالا‌نه مورد مطالعه قرار مـی‌گیـرد. ایـن فـرآیند موجب می گردد شرکت­ها برنامه‌ریزی راهبردیشان را با فرآیند بودجه‌بندی مرتبط کنند تا مطمئن شوند که بودجه‌ها براساس راهبردهای آنان می باشد. بهره گیری‌کنندگان از کارنامه متوازن، بعضی از معیارها را انتخاب و اهداف مربوط به آنها را تعیین می‌کنند. سپس مشخص می‌کنند که چه اقداماتی آنها را به آن اهداف هدایت می کند. بعد از آن مراحل کوتاه مدت را که پیشرفت آنها را در راستای مسیرهای راهبردی مشخص کرده‌اند، تعیین می‌کنند. به این ترتیب ایجاد کارنامه متوازن موجب می گردد که شرکت بودجه‌های مالی خود را با اهداف راهبردی خود مرتبط کند. فرآیند ایجاد کارنامه متوازن که اهداف راهبردی را روشن می کند، چند محرک اساسی را تعیین می کند و چارچوبی برای مدیریت تغییر برنامه‌های مختلف سازمان پدید می‌آورد. با انتخاب مهندسی مجدد، تقویت کارکنان، مدیریت مبتنی بر زمان و مدیریت کیفیت جامع از میان سایر محرکها، مدیران متعهد می شوند که نتایج مـورد نظر را به دست آورند و ضمناً در زمینه دستیابی به محدودترین منابع مانند زمان و توجه مدیریت ارشد، با سایر برنامه‌ها رقابت می‌کنند. به محض تعیین راهبرد و مشخص شدن محرکها، کارنامه متوازن مدیران را وادار می کند که بر بهبود فرآیندهایی که برای موفقیت راهبردی سازمان بهتر می باشد و مهندسی مجدد آنها، تمرکز کنند. این‌گونه می باشد که کارنامه متوازن عملیات را با راهبرد مرتبط و همسو می کند.    گام نهایی همسو کردن راهبرد با اقدامات، تعیین هدف­های کوتاه مدت خاص یا مراحل شاخص برای تعیین معیارهای کارنامه متوازن می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

 1-5-1- هدف اصلی

هدف اصلی آن می باشد که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیاده­سازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.

 1-6- سؤالات پژوهش

1-6-1- سوال اصلی پژوهش

آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن می­تواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته گردد؟

 1-6-2- سوالات فرعی

1-6-2-1آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان می­دهد که شرکت خودروسازی سایپا  استراتژی­ها را درک می­کند؟

 16-2-2- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که اهداف می­توانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟

 16-2-3- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه­ها و اشخاص بر قرار می­کند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

16-2-4- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده می باشد؟

16-2-5- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیند­های مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن می­سازد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا  با فرمت ورد