دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

قسمتی از متن پایان نامه :

بازخورد و آموزش

فرآیند بازخورد و آموزش موجب ایجاد ظرفیت یادگیری راهبردی توسط شرکت­ها می گردد. در وضعیت فعلی در زمینه بازخورد و فرآیندهای مطالعه، بر آن چیز که شرکت، قسمتهای آن یا هر یک از کارکنان به اهداف مالی بودجه شده خود دست یافته‌اند، متمرکز می گردد. با استقرار کارنامه متوازن در مرکز سیستم­های مـدیـریت، شرکت می‌تواند روی نتایج کوتاه مدت این سه چشم‌انداز اضافی یعنی مشتریان، فرآیندهای داخلی مناسب و یادگیری و رشد متمرکز گردد و راهبرد را نسبت به عملکرد اخیر ارزیابی کند. به این ترتیب کارنامه متوازن برای شرکت­ها این امکان را فراهم می کند که راهبردهای خود را به گونه متناسب اصلا‌ح کنند تا بدین‌ترتیب منعکس کننده یادگیری در زمان واقعی باشند. با بهره گیری از کارنامه متوازن همواره می‌توان راهبرد را مورد آزمون قرار داد. این کار مانند پژوهش در زمان واقعی می باشد. کارنامه متوازن به مدیران ارشد این امکان را می‌دهد که در هر نقطه از اجرا، متوجه شوند که آیا راهبردی که آنها فرمولبندی کرده‌اند، کارایی دارد یا خیر و اگر نه چرا. گرچه سه فرآیند اصلی مدیریت یعنی تفسیر چشم‌انداز، انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با هدف­ها و برنامه‌ریزی تجاری برای اجرای راهبرد اساسی هستند اما در دنیای پیش بینی ناپذیر، کافی نیستند. آنها با هم یک فرآیند یادگیری یک جانبه مهم را تشکیل می‌دهند. یک جانبه به این مفهوم که هدف ثابت می‌ماند و هرگونه انحراف از مسیر برنامه‌ریزی شده به عنوان اشکال دیده می گردد که بایستی اصلا‌ح گردد. این فرآیند یک جانبه به آزمون مجدد راهبرد یا روش­های به کاررفته برای اجرای آن در شرایط جاری نیاز ندارد. اغلب شرکت­ها امروزه در محیطی آشفته با راهبردهای پیچیده اقدام می‌کنند که گرچه در زمانی که به جریان افتاده‌اند، با ارزش بوده‌اند اما وقتی شرایط تجاری تغییر می کند، ارزش خود را از دست می‌دهند. در این‌گونه شرایط محیطی، وقتی دائماً شرایط جدید ایجاد می گردد و رفتارهای تازه‌ای بروز می کند شرکت­ها بایستی بتوانند از یادگیری دو جانبه بهره گیری کنند که در فرضیات و تئوریهای اشخاص درمورد روابط علت و معلولی تغییر ایجاد می‌کنند. بررسیهای بودجه‌ای و سایر ابزارهای مدیریت بر مبنای مالی نمی‌تواند مدیران ارشد اجرایی را درگیر یادگیری دو جانبه کند زیرا اولا‌ً این ابزارها فقط از یک دیدگاه به عملکرد نگاه می‌کنند و ثانیاً درگیر یادگیری راهبردی نمی‌شوند. یـادگیـری راهبـردی شـامـل جمـع‌آوری بـازخورد، آزمون فرضیه‌هایی که راهبرد برمبنای آنها ایجاد شده و انجام تعدیلا‌ت لا‌زم می باشد. مدیران بایستی شواهد مبتنی بر تایید نشدن فرضیه‌ها را جدی بگیرند و درمورد نتیجه‌گیریهای مشترک خود راجع به فرضیه‌هایی مانند شرایط بازار، سهم فروش به مشتریان، رفتار رقبا و امکانات داخلی تجدیدنظر کنند. نتیجه چنین بررسیهایی ممکن می باشد گرفتن تصمیمی باشد که مجدداً اعتقاد آنها را به راهبرد جاری آنها تایید کند اما ارتباط مقداری بین معیارهای راهبردی را در کارنامه متوازن تعدیل نماید. از طرف دیگر ممکن می باشد آنها به این نتیجه برسند که در سایه دانش جدید درمورد شرایط بازار و تواناییهای داخلی، واحد به راهبرد دیگری نیاز دارد. کارنامه متوازن، مدیران اجرایی کلیدی را وادار می کند که درمورد تداوم راهبرد خود نکاتی را یاد بگیرند. ظرفیت یادگیری که در سازمان ایجاد می گردد، وجه فرق کارنامه متوازن می باشد. اگر چه شرکت­ها در آغاز اولین کارنامه متوازن خود را به قصد مشخص کردن سامانه مدیریت راهبردی جدید به کار نمی‌برند، اما پس از بهره گیری از آن، مدیران ارشد اجرایی متوجه می شوند که کارنامه متوازن چارچوبی فراهم می کند و در نتیجه بر بسیاری از فرآیندهای بحرانی مدیریت مانند تعیین هدف­های فردی و قسمتی، برنامه‌ریزی فعالیت تجاری، تخصیص سرمایه، نقاط شروع راهبردی، و بازخورد و آموزش متمرکز می شوند، در حالی که قبلا‌ً آن فرآیندها متناسب نشده بود و اغلب به عنوان هدف­های عملیاتی کوتاه مدت مورد نظر قرار می‌گرفت. با ایجاد کارنامه متوازن، مدیران ارشد اجرایی فرآیند تغییری را شروع کرده‌اند که اینک از ایده اصلی که توسعه معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت بود، کاملاً فراتر رفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1-5-1- هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی آن می باشد که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیاده­سازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.

سایت منبع

 1-6- سؤالات پژوهش

1-6-1- سوال اصلی پژوهش

آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن می­تواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته گردد؟

 1-6-2- سوالات فرعی

1-6-2-1آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان می­دهد که شرکت خودروسازی سایپا  استراتژی­ها را درک می­کند؟

 16-2-2- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که اهداف می­توانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟

 16-2-3- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه­ها و اشخاص بر قرار می­کند؟

16-2-4- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده می باشد؟

16-2-5- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیند­های مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن می­سازد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا  با فرمت ورد