دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

قسمتی از متن پایان نامه :

– موانع عملیاتی

در بسیاری از سازمان­ها فرآیند بر نامه­ریزی بطور مجزا از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک انجام می­گردد و این در حالیست که دوفرآیند مذکور به یکدیگر مرتبط بوده‌اند و عدم توجه بدین موضوع منجر به بروزموانع و محدودیت‌هایی جهت اجرای استراتژی‌های سارمانی می­گردد.

2-11-4- موانع کارکنان

عدم همسوئی اهداف کارکنان با اهداف سازمانی و عدم انطباق نظام انگیزش و ارزیابی عملکرد کارکنان با اهداف و استراتژیهای شرکت، موجب عدم تحقق استراتژی­های سازمانی شده و درنتیجه استراتژی­های سازمان در اجراء با مقاومت کار کنان مو اجه می­گردد. ازدید گاه کاپلان و نورتون عواملی که فوقا به آن تصریح گردید عمده­ترین علت های عدم اجرای مو فقیت­آمیز استراتژی درسازمانها می­باشدو مدل کارت امتیازی متوازن با هدف رفع موانع مذکور ارائه شده می باشد.

سایت منبع

 

شکل 1- 2: چهارچوب کارت امتیازی متوازن

مدل کارت امتیازی متوازن٬ توجه جدیدی جهت اجرای استراتژی در سازمان می­باشد و بدنبال اندازه‌گیری انگیزه‌ها در سازمان می­باشد به بیانی دیگر مدل مزبور بدنبال پاسخگوئی بدین موضوع می باشد که اسا سا چه کارهائی بایستی انجام گردد و چه شاخص­های می‌بایست مورد ارزیابی قرار گیرد.

2-12- معرفی وجوه کارت امتیازی متوازن

 کارت امتیازی متوازن، شاخص­های مالی سنتی را حفظ می­کند، اما شاخص­های مالی تنها دا ستانی می باشد از وقایع گذشته، یک داستان کافی برای شرکت­های عصر صنعتی. این شاخص­های مالی به تنهایی ناکافی هستند، در عین حال این شاخصها جهت هدایت و ارزیابی شرکت­های عصر اطلاعاتی در زمینه خلق ارزش از سرمایه گذاری بر روی مشتریان، تأمین کنندگان، پرسنل، فرآیندها، تکنولوژی و نوآوری لازم هستند. کارت امتیازی متوازن، شاخص­های مالی از عملکرد گذشته را با شاخصهایی از تعیین کننده­های عملکرد آینده تکمیل می­کند. اهداف و شاخص­های کارت امتیازی از استراتژی و چشم انداز سازمان تعیین شده اند. این اهداف و شاخصها به عملکرد سازمان در چهار وجه می­نگرند: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری. همانطور که در شکل1 نشان داده شده می باشد این چهار وجه چهارچوبی را برای کارت امتیازی متوازن فراهم می­کنند. (کاپلان ونورتون[1]، 1996)

[1] – .Kaplan&Norton,1996

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1-5-1- هدف اصلی

هدف اصلی آن می باشد که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیاده­سازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.

 1-6- سؤالات پژوهش

1-6-1- سوال اصلی پژوهش

آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن می­تواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته گردد؟

 1-6-2- سوالات فرعی

1-6-2-1آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان می­دهد که شرکت خودروسازی سایپا  استراتژی­ها را درک می­کند؟

 16-2-2- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که اهداف می­توانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟

 16-2-3- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه­ها و اشخاص بر قرار می­کند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

16-2-4- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده می باشد؟

16-2-5- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیند­های مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن می­سازد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا  با فرمت ورد