کدوئیان را در منطقه وازولا- ناتال در جنوب آفریقا با استفاده از روش الایزا شناسایی کرده‌اند. ZYMV بیشترین ویروس رایج کدوئیان (۶۷/۵۰%) در این منطقه بود. میزان آلودگی به WMV-M20و WMV بترتیب ۲۴ و ۶۷/۲۲ درصد تعیین شد. برخی ویروسهای کدوئیان شامل CMV، ۲۱PRMV و SqMV در این منطقه پیدا نشد. ۳۲ درصد گیاهان نیز به بیش از یک ویروس آلوده شده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید