بررسی خصوصیات زیستی، انتقال و میزان گسترش ویروس موزاییک (WMV) در مزارع کدوئیان در تعدادی از استانهای کشور پرداختند. آنها پس از نمونه‌برداری از مزارع کدوئیان (گرمک، خربزه، خیار،کدو، طالبی و هندوانه) در پنج استان کشور، آلودگی نمونهها را با استفاده از آزمون الایزای مستقیم و آنتی سرم WMV مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید