هفته چهارم پس از آلودگی گیاه است. بیشترین و کمترین زمان دریافت ویروس موزائیک هندوانه توسط شته سبز هلو، ۵/۱ تا ۲۰ ثانیه برآورد شد. مدت زمان دریافت ویروس تا انتقال آن به هندوانه بین ۱۰-۱۲ ثانیه و مدت زمان آلوده کردن گیاه در کمتر از ۹ ثانیه تعیین شد.
پورسیفول و هیبت۱۱ (۱۹۷۹)؛ تمایز سرولوژیکی جدایههای‌ ویروس موزائیک هندوانه از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید