روی انتقال ویروسها از طریق آوندی نداشت اما جابه جایی سلول به سلول را در برگ گیاه مقاوم کاهش داد.
لوئیس-آرتیگا۱۷ و همکاران (۱۹۹۸)؛ انتشار ویروسهای موزائیک کدوئیان را در خربزه‌های اسپانیا بررسی کرده‌اند. به این منظور نمونهبرداری‌های متوالی در سالهای ۱۹۹۵-۱۹۹۶ از گیاهان با نشانه‌های آلودگی جمع‌آوری و به روش الایزا تست شدند.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید