مقاومت به ویروسهای موزائیک هندوانه، موزائیک زرد کدو و لکه حلقوی عنبه هندی و قارچ سفیدک پودری را در خربزه، بررسی کرده‌اند. وراثت مقاومت به این عوامل بیماریزا در جمعیتهای F2 و F3 در تلاقی میان cv. TOP MARK C. melo ولاین اصلاحی مقاوم ۴۱۴۷۲۳-۴S3 صورت گرفت. که در نتیجه، وراثت مقاومت تک‌ژنی به این چهار عامل بیماری مشاهده شد. لاین

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید