CZW-30 را که در بردارنده ژنهای پوشش پروتئینی و مقاوم به ویروسهای موزائیک خیار، موزائیک زرد کدو و موزائیک هندوانه است را در طالبی بررسی کرده‌اند. مقاومت مخلوط به این سه ویروس تحت فشار بالای بیماری حاصل از آلودگی طبیعی، تلقیح مکانیکی و وکتورهای شته، در مزرعه ارزیابی شد. بعد از چندین آزمایش مختلف، گیاهان هموزیگوت مقاومت بالایی نشان

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید