بالاتری در شرایط آزمایشگاهی انتقال دادند اما موزائیک هندوانه را با راندمان پایین‌تری در این شرایط منتقل کردند. همچنین برای تخمین شیوع ایناکلوم۱۵ طبیعی، در طی سه سال ۱۸۸۳۷ شته آزمایش شدند که در این میان شته‌های ویروس‌زا فقط در یک فصل انتخاب شدند بطوریکه ۴۴ شته از چهار گونه ویروس را منتقل کردند.
فیوکس و همکاران (۱۹۹۷)؛ لاین

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید