نزدیک با WMV-1FL داشتند شامل جدایه‌هایی از کالیفرنیا، نیویورک، تگزاس، استرالیا، جردن و یونان بودند. ۲- جدایه‌هایی که رابطه سرولوژیکی نزدیک با WMV-2FL داشتند شامل جدایه‌هایی از اریزونا، نیویورک، استرالیا، نیوزلند و کالیفرنیا بودند. ۳- جدایه‌ای از مراکش که هیچ رابطه سرولوژیکی با جدایه‌های WMV نداشت. همچنین در این بررسی دیده شد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید