تراریخته، ۹۹ درصد آلودگی مخلوط به این سه ویروس داشتند.
استیوورد۱۶ (۱۹۸۸)؛ مقاومت درCucumis melo را نسبت به ویروس موزائیک هندوانه در کاهش جابه‌جایی ویروس در برگها بررسی کرده است. به این منظور ۵ میلیمتر از ضخامت یک برگ مقاوم در زمانهای مختلف پس از همانند سازی ویروس جدا شد و کمیتسنجی به روش ایمنی‌سنجی نقطه‌ای انجام شد. نوع بافت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید