ویروس موزائیک هندوانه) را در استان گیلان گزارش داده‌اند. حدود ??، ??، ?? و ?۱ درصد از نمونه‌های خـربزه، کدو، هندوانه و خیار به ویروس خربزه ارومیه، ویروس موزائیک زرد کدو، ویروس موزائیک هندوانه و ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه (به ترتیب) آلوده بودند. ویروس موزائیک زرد کدو، ویروس موزائیک هندوانه و ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه (به ترتیب)

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید