اتاقی۱۱
سیستم های تهویه مطبوع اتاقی شامل کولر های پنجره ای و کولر های دو تکه میباشد.

شکل(۲-۷)-شماتیک یک سیستم تهویه اتاقی

هزینه نصب این سیستم ها پایین میباشد و نصب آنها ساده این سیستم ها معمولا بر روی دیوار های بیرونی نصب شده و توسط یک باز شو بر روی دیوار هوای گرم داخل را سرد مینمایند. اخیرا از نوع دو تکه این سیستم ها نیز

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید