خنک
۲۱
سرمایش مرکزی هواساز با چیلر تراکمی گازوئیل سوز آب خنک
۲۲
سرمایش مرکزی هواساز با چیلر تراکمی گاز سوز هوا خنک
۲۳
سرمایش مرکزی هواساز با چیلر تراکمی گاز سوز آب خنک
۲۴
ایرواشر
۲۵
پکیج سرمایی هوای سرد
۲۶
کولر آبی
۲۷
کولر گازی

۲-۶ عوامل اصلی در طراحی سیستم های برودتی
در یک پروژه تهویه مطبوع شامل سه مرحله

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید