چیلر جذبی گاز سوز هوا خنک
۴
سرمایش مرکزی توام با فن کوئل و هواساز با چیلر جذبی گاز سوز آب خنک
۵
سرمایش مرکزی توام با فن کوئل و هواساز با چیلر تراکمی هوا خنک
۶
سرمایش مرکزی توام با فن کوئل و هواساز با چیلر تراکمی آب خنک
۷
سرمایش مرکزی هواساز با چیلر جذبی گازوئیل سوز هوا خنک
۸
سرمایش مرکزی هواساز با چیلر جذبی گازوئیل سوز

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید