پکیج۹
این سیستم ها هم بصورت یک تکه(واحد) میباشند که بر روی پشت بام نصب میشوند و هم بصورت دوتکه . اساسا در این سیستم ها از آب به عنوان مبرد میانی استفاده
نمی شود. سرما مستقیما از طریق هوای عبوری از روی سیستم سرمایش(اواپراتور) سرد می شود. در این پکیج ها از مشعل گازی و یا المنت های حرارتی جهت گرمایش نیز استفاده می شود . شکل(۲-۶)

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید