مشخصات

ازدیاد پارامتر هندسی

دبی

قطر قطرات
زاویه مخروط پاشش
سرعت محوری
سرعت شعاعی
نفوذ اسپری
قطر خروجی (do)
up
up
up
down
up
up

به این معنا که با افزایش قطر سوراخ خروجی، دبی، قطر قطرات اسپری شده، زاویه مخروط پاشش (با توجه به الگوی مخروطی پاشش در انژکتورهای پیچشی)، سرعت شعاعی و نفوذ

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید