ایران عبارتند از
جدول(۲-۱) انواع سیستم های برودتی مورد استفاده در ساختمان ها در ایران
ردیف
انواع سیستم های برودتی مورد استفاده در ایران
۱
سرمایش مرکزی توام با فن کوئل و هواساز و چیلر جذبی گازوئیل سوز هوا خنک
۲
سرمایش مرکزی توام با فن کوئل و هواساز و چیلر جذبی گازوئیل سوز آب خنک
۳
سرمایش مرکزی توام با فن کوئل و هواساز با

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید