هوایی،این سیستم ها برای فضاهای پیرامونی ساختمان و برآورده ساختن اهدافی چون تامین بارهای سرمایش و گرمایش فضا و گرمایش و سرمایش همزمان در قسمت های مختلف در فصول معتدل،طراحی میگردند.
سیستم هوا-آب شامل تجهیزات مرکزی تهویه مطبوع،کانال کشی و سیستم توزیع آب و فن کوئل ها و هواسازها میباشد.

مزایای سیستم هوا آب
امکان کنترل درجه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید