از فضاهایی که افراد در آنها حضور دارند باعث می شود سرویس ها و اثرات زیان آور آنها بر افراد،تجهیزات و مبلمان و فرایند ها به حداقل برسد.
در این سیستم ها می توان در صورت امکان از هوای تازه در عوض چیلر برای سرمایش مکانیکی استفاده کرد(سرمایش مجانی)۸
تبدیل از وضعیت تابستانی به زمستانی بسیار ساده است
قدرت انتخاب در منطقه بندی بشتر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید