شماتیک یک سیستم پکیج را که یک ساختمان اداری را خنک می کند نشان می دهد.

شکل(۲-۶)-شماتیک یک سیستم تهویه مطبوع از نوع پکیج

در این شکل یک سیستم که بر روی پشت بام قسمت اداری نصب شده است نشان داده شده است. هوای به محیط وارد شده و پس از مطبوع کردن مجددا به پکیج باز میگردد. سیستم های پکیج که بر روی پشت بام نصب می گردند قابلیت این

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید