دانلود پایان نامه

اساسی: مطالعه و تعیین مشخصات اولیه، انتخاب نوع سیستم و محاسبه ظرفیت و اندازه های تجهیزات و بالاخره مرحله اجرای پروژه شامل جایابی ، نصب و آزمایش سیستم میباشد[۱۵].
ظرفیت تجهیزات مختلف یک سیستم تهویه مطبوع بر اساس مقدار بار های سرمایی ساختمان در روز طرح تعیین می شوند .
یکی از پارامتر اصلی در هنگام طراحی سیستم های سرمایشی پارامتر

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید