طریق سیستم اگزوز فن از محیط خارج می گردد.
سرمایش در این سیستم ها از طریق سیستم های سرمایشی کمپرسوری انجام میگردد.
در سیستم های پکیج دو تکه۱۰ سیستم به دو قسمت جداگانه تقسیم میشود.کندانسور و کمپرسور و فن کندانسور بصورت مجزا در بیرون نصب می شود و اواپراتور و فن نزدیک قسمتی که بایستی خنک شود نصب می گردد.

سیستم تهویه مطبوع

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید