ورودی و نیز اندازه سوراخ خروجی، دبی (تا نقطه‌ای محدود) افزایش می‌یابد و از یک نقطه به بعد (یعنی اگر با ثابت ماندن یک قطر دیگری زیاد شود) دبی تقریباً ثابت خواهد ماند.
همچنین عملکرد انژکتورهای پیچشی در مجموعه‌های ۳ و ۵ انژکتوری نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.]۶[
در یک بررسی دیگر اثر تغییر پارامتر اندازه سوراخ خروجی (صفحه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید