کانالی

سیستم دو کانالی که در آن کویل های سرمایی و گرمایی به صورت موازی-سری در مسیر جریان هوا نصب میگردند و میتوانندیا دارای کانال مجزا برای توزیع هوای سرد و توزیع هوای گرم باشند که در تجهیزات پایانه با یکدیگر مخلوط میشوند و یا یک کانال مجزا برای هر منطقه باشند که در آن مخلوط هوای سرد و گرم با درجه حرارت لازم به درون منطقه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید