آب
به علت کم بودن مقدار هوای اولیه تبدیل وضعیت سیستم تابستانی به زمستانی در فصول معتدل مشکل تر از سایرسیستم ها است.
در سیستم دولوله ای تبدیل سیستم از تابستانی به زمستانی مشکل است.
در اکثر ساختمان ها این سیستم فقط برای فضاهای پیرامونی استفاده میشود و برای سایر فضاها باید سیستم های مجزایی در نظر گرفت.

سیستم تمام آب
در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید