ساخته شده و در ساختمان نصب میگردد.
این سیستم ها تنها دمای هوا را کنترل مینمایند ولی بر روی سایر شرایط کنترلی ندارند و معمولا در امکان مسکونی و یا ادارات استفاده میشوند ولی در جاهایی مثل بیمارستان کاربرد ی به عنوان تهویه مطبوع ندارند.

۲-۵ سیستم های تهویه مطبوع مورد استفاده در ایران
انواع سیستم های برودتی مورد استفاده در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید