امکان را میدهد که عملیات تعمیر و نگهداری فقط در فضاهایی که افراد حضور ندارند انجام شود . به علاوه این موضوع باعث میگردد بتوان مقدار ارتعاش و صدای تولیدی در تجهیزات و فیلتر های هوا را بیشتر در نظر گرفت و از تجهیزاتی با دوام و کیفیت بهتر استفاد ه نمود.
دور بودن تجهیزات الکتریکی ،لوله کشی،سیم کشی ،فیلتر و تجهیزات مولد صدا و ارتعاش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید