دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادات

سایت منبع

 • ارائه تعاریف مشخص و شفاف برای امور ملی ،منطقه ای و محلی
 • تبیین جایگاه واقعی دستگاه های مختلف در نظام اداری کشور در سه طبقه برنامه ریزی ،مجری و ناظر به مقصود جلوگیری از اختلاط کارکردی و عملکردی آنها .
 • تنظیم قوانینی که همه ی اجزای مدیریت شهری را در قالب نهاد شهرداری و سازمان های وابسته پیش‌بینی کند؛
 • نهاد قانون گذاری و سیاست گذاری کلی بایستی مشخص گردد؛
 • تأثیر شهرداری بایستی به عنوان متولی اصلی مدیریت شهری مورد پذیرش قرار گیرد؛
 • شهرداری بایستی ابزارها و سازوکارلازم به مقصود متناسب کردن دیگر سازمان ها را داشته باشد؛
 • برنامه های مدیریت شهری بایستی به صورت یکپارچه و با مسولیت شهرداری با همکاری همه سازمان ها و ارگان های دیگر تهیه و تمامی سازمان ها در سطح محلی ملزم به رعایت آن باشند؛
 • بهره گیری از قوانین و تجربه مدیران قبل و حال حاضر؛
 • بهره گیری از نظرات و مشاوره کارشناسان زبده حقوقی برای مطالعه قوانین موجود و تطبیق آن با وضعیت فعلی و ارائه نظرات جدید؛
 • تصویب قوانین مرتبط با حوزه خدمات شهری مالی و دادن قدرت اجرایی به شهرداری؛
 • ایجاد شعب حقوقی و کیفری مختص شهرداری در دادگستری؛
 • ضمانت قانونی یکپارچه سازی خدمات شهری برای تمام مدیریت های وابسته به نهادها و ارگان های دولتی با شهرداری های کشور لحاظ گردد؛
 • پیگری قانونی عدم اجرای مصوبات، آیین نامه ها و مصوبات شهری برای تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی؛
 • تشگیل دادگاه های تخصصی و مستقل مخصوص شوراها و شهرداری های کشور؛
 • اصلاح بعضی قوانین اداری کشور مربوط به اداره دیگر دستگاه های اجرایی؛
 • وضع قوانین جدید برای نهاد متناسب کننده اداره شهرها.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه