تانک با درجه حرارت و میزان حلالیت آنها بستگی دارد. در طی مخلوط کردن مواد متشکله از یک تبادل حرارت صفحهای عبور کرده و گرم میشوند. این امر موجب تسهیل در اختلاط مواد مایع و جامد میگردد. مخلوط یکنواختی که دارای حرارت ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد است به طرف واحد پاستوریزه کننده هدایت می شود. (هویدا، ۱۳۸۳)

۱-۱-۴-۵- یکنواخت کردن گویچه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید