های چربی
مخلوط بستنی بطرف تانک تراز می رود و از آنجا به طور یکنواخت به سوی واحد تبادل حرارتی جریان می یابد که حرارت اولیه ای در حدود ۷۵-۷۳ درجه سانتی گراد را کسب نموده و سپس چربی آن در یکنواخت کننده چربی در فشار بالا همگن می شود. هدف از هموژنیزاسیون چربی ایجاد یک حالت امولسیون ثابت چربی و یکنواخت کردن اندازه گویچه های چربی است.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید