می باشند، تهیه می شوند. قالب ها در یک محلول نمکی قرار دارند که دارای برودت ۴۰- تا ۴۲- درجه سانتی گراد می باشد. بستنی از فریزرها به صورت منجمد وارد محفظه ها شده و در آنجا سخت تر می گرددو سپس به هر قالب یک دسته چوبی وارد می شود. زمانی که بستنی به سختی نهایی خود رسید محفظه های حاوی بستنی وارد یک حمام آب گرم می شوند که در نتیجه لایه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید