به طرف فریزهای نوع مداوم پمپ می شود. درصورت نیاز به افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده این کار را می توان در یک تانک و یا با تزریق مستقیم این مواد در خط تولید قبل از اینکه مخلوط وارد فریزر شود انجام داد. (کادنا۳۷، ۲۰۱۱)

۱-۱-۴-۹- انجماد به روش مداوم
فریزرهای از نوع مداوم دارای دو عمل می باشند:
– بهم زدن مقدار مشخص و کنترل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید