مخلوطی که هموژنیزه شده است دارای قابلیت زدن خوب مخلوط بوده و بافت آن نرم تر و ویژگی بهتر را در زمان نگهداری خواهد داشت. ( هویدا، ۱۳۸۳)

۱-۱-۴-۶- پاستوریزاسیون
در این مرحله مخلوط به دست آمده پاستوریزه می شود. فرآیند پاستوریزاسیون یک مرحله کنترل بیولوژیکی است که براساس تخریب کامل باکتری های بیماری زا طراحی شده است. علاوه بر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید